San Guo Zhong Lie Zhuan

 
San Guo Zhi II – Zhong Wen

 
San Guo Zhi – Ying Jie Zhan

 
San Guo Zhi – Xiong Ba Tian Xia

 
Sai er da chuanshuo – san shen zhi li

 
Rong Yu Xun Zhang

 
Qi Long Zhu

 
Qi Long Zhu Z Wai Zhuan