6.0
Aquattack

 
7.0
Battle Master: Kyuukyoku no Senshitachi

 
4.2
Dynamite Bowl