8.0
Aoishiro

 
Pocket Reversi

 
5.0
Metal Saga: Hagane no Kisetsu

 
6.5
Metal Saga

 
Kikuite Oboeru Eitango: Arc No Kikutan Entry

 
8.0
Yoshinoya

 
7.6
Akko de Pon! Ikasama Hourouki

 
5.2
Taikyoku Igo: Heisei Kiin