5.0
Mikie

 
6.0
Hinotori

 
7.0
Hinotori

 
7.0
Hai no Majutsushi

 
6.0
Super Basketball AR

 
Getsu Fūma Den

 
The Final Round

 
Mopiranger