8.0
Denpa Shounenteki Game

 
7.1
Super Producers

 
7.9
Hudson x Greeeen Live!? Deeees!?

 
8.0
Milon no Hoshizora Shabon: Puzzle Kumikyoku

 
7.0
Hudson 3D Golf

 
Momotaro Dentetsu Tag Match: Yuujou – Doryoku – Shouri no Maki!

 
Momotaro Dentetsu 16 GOLD

 
9.0
Momotaro Dentetsu 16