4.0
Cobra: Kokuryū Ō no Densetsu

 
5.0
Neo Nectaris

 
4.0
Vs. Raid On Bungeling Bay

 
7.0
Tengai Makyo II: Manjimaru

 
6.0
Cannon Ball