Tokuten Oh – Honoo no Libero

 
The King of Fighters 2004 Ultra Plus

 
The King of Fighters 2004 Plus

 
Tengai Makyou SHIN DEN

 
Shougi no Tatsujin – Master of Shougi

 
Shin-Oh-Ken

 
Shin Gouketsuji Ichizoku Toukon – Matrimelee

 
Real Bout Garou Densetsu 2 – The Newcomers