6.0
Sakura Wars

 
8.0
Code R

 
6.0
E’tude Prologue: Yureugoku Kokoro no Katachi Portable

 
7.0
Capcom Generations 5: Street Fighter Collection 2

 
Zenkoku Seifuku Bishoujo Grand Prix Find Love

 
Yuushun Classic Road

 
Yuukyuu no Kobako Official Collection

 
Yoshiyuki Sadamoto Illustrations