6.0
Zettai Hero Kaizō Keikaku (Shokai Genteiban)

 
8.0
Zero Kara No Shogi: Shogi Youchien Ayumi-gumi

 
5.0
Zero Kara no Mahjong: Mahjong Youchien Tamago-gumi 2

 
6.0
Zero Kara no Mahjong: Mahjong Youchien Tamago-gumi

 
8.0
Yami kara no Izanai: Tenebrae I

 
5.0
Weltorv Estleia

 
6.0
Waiwai Trump Taisen

 
7.0
Up