8.0
Dance Dance Revolution Str!ke

 
8.0
Tremors: The Game

 
7.0
Kashimashi Girl Meets Girl: Hajimete no Natsu Monogatari

 
8.0
Call of Duty: Trilogy

 
6.0
E’tude Prologue: Yureugoku Kokoro no Katachi Portable

 
6.0
Bomba Patch

 
8.0
First Kiss Story II

 
6.0
Kowloon Youma Gakuen Ki re:charge