Zootto Mahjong!

 
ZOOLのゆめぼうけん

 
Youchien Senki Madara

 
Yoshi no Road Hunting

 
Yamaneko Bubsy no Daibouken

 
Sandora no Daibouken – Valkyrie to no Deai

 
Wolfenstein 3D – The Claw of Eisenfaust

 
Wizardry VI – Kindan no Mahitsu