Sutte Hakkun – 98 Event Version

 
Same Game – Chara Data Shuu

 
Same Game – Chara Cassette

 
Machi Magazine

 
Let’s Pachinko Nante Gindama 1

 
Chrono Trigger – Character Zukan

 
Bakushow Mondai no Silicon Chounaikai 2/8

 
Bakushow Mondai no Silicon Chounaikai 2/1