Yoru no Tenshi-tachi – Shitetsu Ensen Satsujin Jiken

 
Yami no Iyo Densetsu

 
Yakyu-do Taisen Disk Vol.1

 
Yakyu-do II Data Book ’90

 
Yakyu-do II

 
Yakyu-do Data Book ’89

 
Yakyu-do

 
Yaksa Music Disk