8.0
Takamizawa Kyōsuke Nekketsu!!  Kyōiku Kenshū

 
6.0
Suzaku

 
5.0
Star Cruiser II: The Odysseus Project

 
5.0
Sotsugyō

 
7.0
Soreyuke Nanpa-kun

 
7.0
Shinc

 
8.0
Shangrlia 2

 
6.0
Shangrlia