6.0
Final Fantasy IV the After: Tsuki no Kikan – Shūshō Zenpen: Shingetsu

 
5.0
Final Fantasy IV the After: Tsuki no Kikan – Shūshō Kōhen: Hoshikui

 
8.0
Final Fantasy IV the After: Tsuki no Kikan – Shūketsu Hen: Tsuki no Inryoku

 
8.0
Eggman no Kazu Ate Panic!

 
Pokémate

 
7.0
Shado Fighter

 
7.0
Commando 2

 
4.0
Zombie Infection