Yoshimoto Muchicco Daikessen – Minami no Umi no Gorongo Shima

 
Wonder Tracker

 
Sentou Kokka Kai – Improved

 
PlayStation

 
Naniwa no Akindo – Futte Nanbo no Saikoro Jinsei

 
Legaia Densetsu Demo Disc

 
Granstream Denki

 
Doko Demo Issho – Toro’s Fishing