The King of Fighters ’98 – Dream Match Never Ends

 
Tengai Makyou Shinden

 
Stakes Winner 2 – Saikyouba Densetsu

 
Shougi no Tatsujin – Master of Shougi

 
Shin Samurai Spirits – Haohmaru Jigoku Hen

 
Shin Ou Ken

 
Satan of Saturn

 
Samurai Spirits – Amakusa Kourin