8.1
ACA NEOGEO SENGOKU 3

 
7.0
Dark Arms

 
7.6
Matrimelee

 
6.0
Shin Gouketsuji Ichizoku: Bonnou no Kaihou

 
8.9
Metal Slug Advance

 
6.7
Moe Star: Moeru Toudai Eigojuku

 
6.5
Metal Slug 5

 
7.7
Metal Slug Anthology