Zelda

 
Zelda no Densetsu – Kamigami no Triforce & 4tsu no Tsurugi

 
Zelda no Densetsu – Fushigi no Boushi

 
Yoshi no Banyuuinryoku

 
Wario Land Advance

 
Virtual Boy Wario Land – Awazon no Hihou

 
Turtle Bridge

 
Tsuukin Hitofude