Nobunaga no Yabou – Game Boy Ban

 
Nanatsu no Hikan

 
Mouri Motonari – Chikai no Sanshi

 
Metamode

 
Hoi Hoi – Game Boy Ban

 
Gotha II – Tenkuu no Kishi – Teitoku no Ketsudan II – Demonstration-you CD-ROM

 
Gotha II – Tenkuu no Kishi

 
Game Nihonshi – Kakumeiji Oda Nobunaga