Wonder Hole

 
Undercover Cops – Alpha Renewal Version

 
Tenseiryuu – Saint Dragon

 
Shuyaku Sentai Irem Fighter

 
Shisenshou – Sichuan

 
Saigo no Nindou

 
Nitropunks – Might Heads

 
Meikyuu Jima