Saturn Bomberman for SegaNet

 
Same Game – Chara Data Shuu

 
Same Game – Chara Cassette

 
Rowdy Ball

 
Robot Ponkottsu 64 – 7tsu no Umi no Caramel

 
Robot Ponkottsu 2 – Ring Version

 
Robot Ponkottsu 2 – Cross Version

 
Robot Poncots – Sun Version