4.0
Dragonfang – Drahn’s Mystery Dungeon

 
7.0
RPG Maker MV – Degica Dream Pack MV ー Modern

 
Nurse Love Syndrome Collector’s Edition

 
5.0
RPG Maker MV – RPG Maker 3 Music Pack

 
6.0
RPG Maker VX Ace – RPG Maker 3 Music Pack

 
6.0
RPG Maker VX Ace – Karugamo Fantasy BGM Pack 02

 
8.0
RPG Maker MV – RPG Maker XP Remastered OST

 
8.0
RPG Maker VX Ace – RPG Maker XP Remastered OST