Tanken-tai 2 – Makyo Amazon no Okuchi ni Kogane Densetsu wo Mita!

 
Shamhat – The Holy Circlet

 
Misty Vol. 5

 
Misty Vol. 4

 
Misty Vol. 3

 
Misty Vol. 2

 
Misty Vol. 1

 
Misty 68K Vol. 7 – Yami no Naka no Shikisai