Simple 1500 Series Vol.103: The Ganso Densha Utenshi – Densha de Go!

 
Simple 1500 Series Vol.102: The Densha Untensha – Densha de Go! Nagoya Tetsudou-hen

 
Simple 1500 series vol.101: The Sentou

 
Simple 1500 Jitsuyou Series Vol.18: Kanji Quiz – Kanji Keitei ni Challenge

 
Simple 1500 Jitsuyou Series Vol.17: Planetarium

 
Simple 1500 Jitsuyou Series Vol.16: Neko no Kaikata – Sekai no Neko Catalo

 
Simple 1500 Jitsuyou Series Vol.15: Inu no Kaikata – Sekai no Inu Catalog

 
Simple 1500 Jitsuyou Series Vol.13: Shinri Game – Soreike X Kokoroji