Tonari no Onesan – Joshidaisei – Bra Bra

 
Shinsenkumi

 
Rengo Kantai no Eiko – Kurita Kantai Rei de wan Totsunyuu

 
Ooku Maruhi Monogatari

 
Manji

 
Doukyou – Kaisou Densetsu

 
Dasshutsu Youki no Jukai

 
Baltic Kantai wo Oe