5.0
DARIUSBURST Chronicle Saviours – RayForce

 
6.0
Game Tengoku – TATSUJIN

 
8.0
Game Tengoku – Homura Banto

 
6.0
Game Tengoku – Voice Mix

 
6.0
Game Tengoku – Clarice

 
7.0
DARIUSBURST Chronicle Saviours – Side Arms Hyper Dyne

 
7.0
DARIUSBURST Chronicle Saviours – Varth: Operation Thunderstorm

 
5.0
DARIUSBURST Chronicle Saviours – Progear