Akai Katana Shin

 
7.5
DoDonPachi Daifukkatsu Black Label

 
3.0
Espgaluda

 
7.3
Dodonpachi Resurrection

 
7.9
DoDonPachi Dai Ou Jou Black Label EXTRA

 
7.0
Guwange

 
8.3
Deathsmiles IIX: Makai no Merry Christmas

 
8.6
Mushihimesama