6.7
Dawn of Magic 2

 
3.2
Planet Alcatraz 2

 
4.5
Konung 2: Blood of Titans

 
8.8
King’s Bounty: The Legend

 
6.0
Vtoraya Mirovaya: Izdanie Vtoroe

 
8.6
Elven Legacy Collection

 
8.0
IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles

 
5.2
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim