Posts Tagged ‘manic shooter’

 
4.3
Hatred

 
3.5
DoDonPachi Saidaioujou

 
4.0
Espgaluda II

 
4.4
Giga Wing

 
5.0
Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi

 
7.8
Deathsmiles

 
5.2
DoDonPachi DaiFukkatsu

 
4.0
DonPachi