Posts Tagged ‘hag’

 
8.5
Shin Megami Tensei: Devil Survivor

 
7.0
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu