5.0
Revery: Izanai no Masuishō

 
8.0
Libros de Chilam Balam

 
5.0
Alnam no Tsubasa: Shōjin no Sora no Kanata e

 
8.0
Sword Master

 
7.0
Fiend Hunter