6.6
Senran Kagura Burst

 
7.1
Senran Kagura: Shinovi Versus

 
7.4
Senran Kagura 2: Deep Crimson

 
7.8
Harvest Moon: A New Beginning

 
7.3
Senran Kagura Bon Appétit!