Horai Gakuen no Bouken!

 
8.6
Sōko-ban Densetsu: Hikari to Yami no Kuni

 
8.4
Go! Go! Hitchhike

 
6.6
Virtual Lab

 
6.0
Adventures of Hourai High