8.0
Feng Yun 2: Qi Wuqi

 
3.6
Karma: Curse of the 12 Caves

 
8.5
Meteor Blade

 
3.9
Xiao Ao Jiang Hu 2: Wu Yue Jian Pai