8.0
Black Raven

 
7.0
NLO: Vrag Neizvesten

 
5.0
NLO 2: Dyavoly Bezdny

 
6.0
Chernyj Voron

 
9.0
Durak