6.0
Suki to Suki to de Sankaku Ren’ai

 
3.5
Ren’ai 0 Kilometer

 
3.5
Puramai Wars