6.0
Yinsu Feilong

 
5.0
Xi You Ji

 
7.0
Du Ba

 
7.0
Chaoji Zhonghua Zhibang Lianmeng