Tsuyoku Naru Tesuji – Dai-1-kan

 
Tanoshii Tsumego Dai-2-kan

 
Tanoshii Tsumego Dai-1-kan

 
Taikyoku-kun I

 
Igo Meikyokushuu – Dai-1-kan

 
Denshi Goban