8.0
The End of Us

 
8.0
Daze

 
6.0
Arthic

 
6.4
Codename: Gordon