8.0
Yōjo Ranbu: Kegasareta Seiiki

 
8.0
Yōjo Ranbu 2

 
5.0
Guren Tensho: Shura

 
8.0
Guren Tensho: Rasetsu

 
5.0
Avaron

 
5.0
Guren

 
5.4
Asgaldh: The Distortion Testament