Mahjong Jogakuen – Karada Kensa-hen

 
Jitsuroku Maru-chi Mahjong – Sugoku H na Kokuhaku Hen