Super Formula – Chijou Saisoku no Battle

 
Ojanko Yakata 2bankan – Shobatsuki Mahjong sen

 
Ojanko Yakata – Shobatsuki Mahjong sen

 
Ojanko High School

 
Ojanko Club