7.0
Gin’iro, Haruka

 
6.0
Hatsukoi 1/1

 
5.0
Hoshi Ori Yume Mirai