Same! Same! Same!

 
Jan Oh

 
FixEight – Jigoku no Eiyuu Densetsu

 
Emma Daio

 
Batsugun Special Ver.