5.0
Second Novel: Kanojo no Natsu, 15 Fun no Kioku