7.0
Cyndaria

 
8.0
Break my body

 
5.1
Miaou Moon

 
5.0
Paper Dungeons