Shiro to Kuro no Densetsu Shirizu – Destruction Joukan

 
Shiro to Kuro no Densetsu Shirizu – Destruction Gekan

 
Makyuu Den

 
Hadou no Hyouteki – Legend of the Melvel

 
Constructors Grand Prix