Zhan Guo Feng Yun

 
Yong Zhe Hei An Shi Jie – Hun Dun De Shi Jie

 
Xia Ke Chuan Qi

 
Shen Mo Da Lu

 
Jing Ke Xin Zhuan