6.0
Ginga Ojōsama Densetsu Yuna FX: Kanashimi no Sirene

 
5.0
DreamMix TV World Fighters

 
7.0
Tengai Makyo II: Manjimaru